Návrh na OneRepublic fansite.
  
  

Leden 2009

Kytice - Karel Jaromír Erben

30. ledna 2009 v 23:01 | Miška |  Čtenářský deník

Ilustrátor: Jan Zrzavý
Charakteristika-Vodník je lstivý, nelítostivý a výbušný.Je zlý, vraždí lidi.Má lidskou ženu,která se jeho manželkou nestala dobrovolně a má s ní dítě Jednou svou ženu pustí za svou matkou a zpátky za ním se už nevrátí a zavraždí svého syna.
Žena z kapitoly poklad je hamižná, věřící, věří na osud, není spokojená s tím,co má., je zaslepená zlatem, které je jí přednější než syn.V půlce příběhu se zjeví jako nešťastná, právem potrestaná osudem, protože přijde o syna. Nakonec příběhu se, ale ukáže její dítě je jí přednější, a že své dítě nade vše miluje.
Nevlastní sestra z kapitoly zlatý kolovrat je lstivá, zlá, rozmazlená a závistivá.Nemá ráda svou nevlastní sestru, kterou s pomocí své matky zavraždila, lže a místo sestry se vdá za jejího milého.Je podobná své sestře. Nakonec příběhu na ní taky dojde a vyjde najevo, co všechno spáchala.Resume- Tato kniha popisuje v dramatických básních bájné, smyšlené příběhy. Setkáme se tu s řadou nadpřirozených i lidských postav. Příběhy se odehrávají v české zemi.Většinu příběhů spojuje to, že se na závěr ukáže, že spravedlnost vyhrává, a že dobro vítězí nad zlem. V příbězích také najdeme různá poučení například, že lež má krátké nohy, najdeme zde i poučení například, že láska je mocnější, a podobně.V některých příbězích se objevuje děj, který je spjatý s náboženstvím- duchovnem nebo hrdinové těchto příběhu dávají více najevo, že věří v boha například příběhy Poklad, Svatební košile, Záhořovo lože.Některé příběhy jsou zase více dramatické a tajemné někdy se špatným koncem jako třeba Vodník a Polednice.V posledním příběhu, který je nazvaný Věštkyně, se setkáváme se začátky české země a popisuje bájný příběh, kdy kněžna Libuše věští budoucnost, a tak se zde setkáváme s příběhem, který je psán ve Starých pověstech českých.

Příběhy-Svatební košile-Příběh popisuje jednu dívku, která už neměla příbuzné ani rodiče a její milý se vydal do světa. A ještě nepřiházel. Jednou v noci jí na okno zaklepal nějaký mladík a ona poznala, že je to její milý. Ten řekl, aby teď s ním odešla se vdávat. Dívce se v noci zpočátku nechtělo jít, ale na konec souhlasila a šla.Čím šli dál tím byl její milý divnější. Pak jí přemluvil, aby přelezla zeď hřbitova. Nakonec se ukázalo, že její milý je mrtvý a zlý.A jí pak našli v márnici naštěstí živou.
Polednice-Jedna matka měla syna, který pořád křičel,
, a tak mu řekla, že když nepřestane, tak na něj pošle polednici.Přesně v poledne si pro dítě polednice opravdu přišla a matka ze strachu k sobě syna přivinula.Když polednice na chlapce vztáhla ruku matka omdlela. V tom přišel otec. Matku ještě vzkřísil, ale syna už ne. Vrba-Byla jedna žena, která byla ve dne živá a v noci mrtvá, její duše byla v noci ve vrbě.Jednou se manžel vydal za starou babkou, které pověděl toto rodinné utrpení. Ta mu řekla, aby podťal vrbu.Jenže když se vrátil domů jeho paní byla mrtvá.Pak se vrátil k vrbě, aby mu pověděla, co má udělat, aby jí vzkřísil.Ta mu řekla, co má udělat, ale už jí nevzkřísil, ale její syn až doroste si může řezat píšťaličky a z matkou si tak povídat. Hodnocení:Kniha se mi velmi líbila, protože byla napínavá například Záhořovo lože, když se mladý poutník vydal cestou do pekla a na skále viděl člověka, který zabíjí lidi. K napínavosti knihy taky přispěl dramatický konec( povídka Lililie, Matčina kletba, a podobně), což se mi na knize také líbilo, protože kniha neukazuje svět jen s té lepší stránky, ale i horší, a proto je více realističtější.Také se mi na knize líbilo, že dává určité morální poučení (o lhaní, o potrestání hříšníku, a tak dále)Také mě na knize velmi zaujal jazyk. Je spisovný, není to jen obyčejný text, ale jsou zde básnické výrazy, verše, rýmy, a proto je text daleko zajímavější.Na této je také hezké a zajímavé, že spisovatel dokázal spojit pověst a báseň (Věštkyně) a pracoval s ústní lidovou slovesností.A spojil ve svých příbězích obyčejné lidi s nadpřirozenými( básně Polednice,Vodník, Lilie).