Návrh na OneRepublic fansite.
  
  

Leden 2010

Henry and Anne animation

28. ledna 2010 v 19:19 | Miška |  Fan

Martin Luther

24. ledna 2010 v 15:53 | Miška |  History Texty

Martin Luther se narodil 10.listopadu 1483 v Eislebenu jako jedno z devíti dětí horníka. Vyrůstal v chudých poměrech, spojených s tvrdou výchovou. Jeho otec se postupně vypracoval na úspěšného podnikatele, což mu umožnilo financovat studia svého syna.

V letech1501-1505 Martin Luther studuje na univerzitě v Erfrutu filozofii. Po získání titulu magistra se zapisuje na studia práv, krátce poté se však rozhoduje vstoupit do augustiniánského kláštera v Erfurtu. Ač je vzorný mnich, pobyt v klášteře v něm od začátku vyvolává pochybnosti o možnosti spasení z vlastní moci. V roce 1507 byl vysvěcen katolickým knězem.

Po vysvěcení přechází v roce 1508 na univerzitu ve Wittenbergu, kde s krátkými přestávkami cestuje ve věci svého řádu do Říma - přednáší filozofii, později i teologii. V roce 1512 se stává dr. teologie a získává doživotní biblickou profesuru, a od roku 1513 začíná ve Wittenbergu kazatelskou činnost. V tomto období Luther překonává své pochybnosti a při studiu Písma dospívá k poznání, že Boží milost platí pro každého, kdo ji vírou přijme.

Zkušenosti s rozporem mezi svým svědomím, vycházejícím ze studia Bible a oficiálním učením tehdejší církve a její praxí vedou Luthera ve Wittenbergu 31.října 1517 k uveřejnění 95 tezí, určených pro akademickou diskusi, které zejména kriticky reagovaly na praxi odpustků (obecně rozšířená legenda o tom, že je přibil na vrata kostela není zcela potvrzená). Teze, které se bez vědomí Luthera rychle rozšířily, vyvolaly kvůli tehdejší všeobecné nespokojenosti s církví velký ohlas. Oficiální místa zprvu reagují přes obviňování z kacířství ze strany dominikánů velmi zdrženlivě, Luther je totiž chráněncem saského kurfiřta Bedřicha Moudrého. Místo aby šel do Říma, kam je předvolán, prosadí kurfiřt, aby Luthera vyslechl kardinál Kajetán v Augsburgu. Ten Lutherovi hrozí klatbou. V roce 1519 se Luther účastní disputace s Eckem v Lipsku, ve které popírá neomylnost papeže a koncilů. Řím v roce 1520 oficiálně vydává bulu s hrozbou klatby. Luther vydává reformační spisy, ve kterých své názory dále obhajuje. Když po jejich veřejném pálení reaguje Luther spálením papežské buly, nařídí Lev X. jeho exkomunikaci. Když své teze neodvolal ani na říšském sněmu ve Wormsu, vydává císař Karel V. proti Lutherovi wormský edikt (prohlášení kacířem, zákaz spisů). Bedřich Moudrý nechá Luthera bezprostředně unést do azylu na hrad Wartburg, kde reformátor pobývá v letech 1521-1522. Zde překládá Nový zákon.
Lutherovy myšlenky se mezitím lavinovitě šíří a vyvolávají v celé zemi bouřlivé přijetí. Od radikálních projevů příznivců nového učení se Luther od počátku ostře distancuje. V roce 1522 se vrací do Wittenbergu, aby učinil přítrž obrazoborectví. V roce 1524 začíná Luther opět přednášet, vystupuje protiTomáši Muntzerovi, který svým kázáním podněcoval sedláky k nepokojům. Dne 13.června 1525 uzavírá Luther manželství s bývalou jeptiškou Kateřinou von Bora. V roce 1528 se reformátor účastní vizitací na farnostech v saském kurfiřství, při kterých se přesvědčí o jejich duchovně zaostalém stavu. V roce 1529 se konají Marburské náboženské rozhovory, na kterých diskutuje Luther mj. s Zwinglim, s cílem vytvořit teologickou jednotu evangelické strany proti katolíkům, ztroskotají.
Se svým spolupracovníkem Philippem Melanchthonem pokládá Martin Luther základy institucializované nové, evangelické církve. Překlad Starého zákona Luther dokončuje za spolupráce jiných wittenberských teologů v roce1534. Ve zbývajícím období svého života se Luther věnuje podpoře nově vznikající instituce, řešení církevně politických a praktických teologických otázek a vydává v neposlední řadě řadu ostrých polemických spisů. Před svou smrtí trpí přepracováním. Umírá v Eislebenu dne 18.února 1546 ve věku nedožitých 63 let.


Ctihodná markýza - 4.část

24. ledna 2010 v 14:23 | Miška |  Povídky
Tak tu máme další část, po delší přestávce, nevěděla jsem, jak to bude dál pokračovat, ale teď už vím. Jinak upozorňuji, že pro celou část klikněte celý článek. Doufám, že je to alespoň stravitelné.
*****************************************************************************************************************************

Ctihodná markýza

(pokud čtete až tuto část, přečťetě si předchozí části v rubrice Povídky, aby jste pochopili, o co jde, jelikož je to na pokračování.)

Ráno Boleyn utíkál nadšeně za Annou. "Anno, přišlo povolání, aby ses dostavila ke dvoru, kde budeš dělat dvorní dámu Jejího Veličenstva."

Že by Anna kvůli tomu nějak vysoko skákala radostí se nedá říct. Ale potěšilo ji, že bude ve středu dění. Obávala se krále, teď ho bude vídat pořád. No nic.

A tak se Anna vypravila, vzala si ty nejkrásnější šaty podle svojí oblíbené francouzské módy, které ji byly ušité na míru, tak aby ji nebyl vidět šestý prst, za který se velmi styděla. A samozřejmě nechyběli ani knihy, hlavně básně a Lutherovy knihy, tato církev se jí nejvíce zamlouvala, ale musela si dát pozor, v Anglii byly tajně budovány nekatolické církve, ve francii to tak přísné nebylo.

Design 1.5

22. ledna 2010 v 21:25 | Miška |  Vzhledy stránky
Přichází změna pánové a dámy....EQUILIBRIUM.

Takový předjarní vzhled...opět tajemný...tak pak přejdem na jasnější barvu na jaro chystám...chuťovku....takové zkoušení, co dokážu...jsem zvědavá...je to jednoduchý, ale jsednou jsem něco podobnýho dělala a nevyšlo to...víte, jak je ten film Příště budeme chytřejší staroušku...takže snad to půjde.Design 1.4

22. ledna 2010 v 21:18 | Miška |  Vzhledy stránky
Tak tady je patří(l) mezi ty povedenější...a splnil můj účel.

Že by byl Jonathan pod čepcem?

9. ledna 2010 v 20:41 | Miška |  Jindřich VIII. Tudor
Teď jsem si prohlížela videa, abych něco vybrala semka...a narazila jsem na video, kde má Jonathan okroužkovaný prst...to ještě nic nenamená...ale měl ho na levé ruce na prsteníčku...tak nevím. Najdete to na 1:00 minutě.


Teaser : Tudorovci sezóna 4 (The Tudors season 4)

9. ledna 2010 v 14:01 | Miška |  Normalní videa
Tak to jsem tu šoupla.


Video: Henry and Anne 'In the eye of storm'

9. ledna 2010 v 13:58 | Miška |  Love videa
Tuhle písničku už jste mohli zaslechnout v několika videích na mém blogu... a fanoušci Tudorovců určitě i na youtube.
Přiznám se tahle písnička je skvělá....no i další písničky od Enigmy. (Gravity of love)
A toto video je fakt skvěle spracováno a je vidět jaký těžký a to v několika minutáchživot měla Anna, samozřejmě fanoušci to ví, ale přeto, je to skvělé video a stojí se na něj kouknout.

News: Viděla jsem první Teaser na 4. řadu. tak možná zveřejním..a jo zveřejním.

A postupuju do dalšího kola na blogu Anči a postupuju do okresního kola v dějepisné olympiádě...26.1.2009....tak mi držte palce.